GEO5 Programi

Sidrena kosina – Analize za sidrene potporne konstrukcije

Program analizira sidrene zidove i kosine različitih oblika.

Glavne značajke

 • Verifikacija analiza može se provesti primjenom EN 1997-1, LRFD ili klasičnim pristupom (granična stanja, faktor sigurnosti)
 • EN 1997 – mogučnost biranja parcijalnih faktora na temelju Nacionalnog dodatka
 • EN 1997 – mogučnost biranja svih projektnih pristupa, u skladu sa situacijom
 • Općenito slojevita tla
 • Ugrađena baza podataka za tla
 • Proizvoljan broj preopterećenja koja primjenjuju na objektima (strip, trapezne, koncentrirana opterećenja)
 • Proizvoljan broj umetnutnih sila (sidra, sigurnost ograde, itd.)
 • Modeliranje vode ispred i iza konstrukcija, modeliranje arteških voda
 • Unutarnja analiza stabilnosti (prevrtanje, pomicanje, nosivost opterećenja temeljnog tla)
 • Analiza prema teoriji graničnih stanja i faktora sigurnosti
 • Opći oblik terena iza konstrukcije
 • Analiza tlaka zemlje efektivnih i totalnih parametara
 • Efekti potresa (Mononobe-Okabe, Arrango)
 • Stabilnost uzduž ravne ili poligonalne klizne površine
 • Više faza konstrukcije
 • Verifikacija vanjske stabilnosti zida pomoću programa{Stabilnost kosina}

Screenshot programa Sidrena kosina

 

Preporučamo kupnju sljedećih programa zajedno s programom:

 1. Stabilnost kosina – Kontrola vanjske stabilnosti konstrukcija

Želite saznati više o tom softveru?

Kontaktirajte nas