GEO5 Programi

MKE– Modeliranje različitih geotehničkih problema metodom konačnih elemenata

Program može postaviti model širokog spektara geotehničkih problema, uključujući slijeganje terena, talpe / dijafragme, konstrukcije ispod zidova, stabilnosti kosina, grede na temelju, iskop, itd.

Modeli materijala

pouzdan i točan odgovor podanih tla ili stijenske mase može se dobiti pomoću prikladnog materijalnog modela. Program nudi sljedeće modele:

 • Linearno elastični model
 • Promijenjen linearno elastični model
 • Mohr-Coulombov model
 • Drucker-Pragerov model
 • Cam Clay model

Ugrađeni geometrijski model korekcije, automatsko generiranje mreže

Program uključuje izgrađen ispravak ulaznog geometrijskog modela. Svi materijali veznih sklopov, nove skonstrukcije ili faze izgradnje (iskopa tunela, iskop za temelj jarka) mogu biti navedeni neovisno jedan od drugih. Prije pokretanja mrežnog generatora, program automatski smjesti sva raskrižja svih navedenih linija i sva zatvorena područja, stvarajući odgovarajući geometrijski model. Čak prilično komplicirana konstrukcija koju unosimo u program na taj način postaje relativno jednostavan zadatak.

Mrežni generator

Program sadrži ugrađeni automatski mrežni generator koji znatno pojednostavljuje gradnju mreže konačnih elemenata. Dostupni su 3-čvorni i 6-čvorni trokutasti elementi. Gustoća mreže konačnih elemenata pretpostavlja se konstantanom, za cijeli model, ali to se lako može promijeniti u lokalnim područjima u koliko je potrebno. Priprema učinkovite mreže za kompleksne konstrukcije tako zahtijeva samo nekoliko minuta vrijemena korisnika.

Rubni uvjeti

Program sadrži automatski generator rubnih uvjeta.

U većini aplikacija korisnik ne treba brinuti o tom zadatku. Ako su potrebni dodatni rubni uvjeti (fiksna, spojnica, izvor, prisilno premještanje) mogu se uvesti bilo gdje u tlu tijela.

Grede

Elementi grede služe za uvođenje grede, tunelske obloge ili obloge konstrukcije u analizu. Kao rezultat analize, program daje raspodjelu unutarnjih sila (moment savijanja, poprečnih I normalnih sila) po gredi. Elementi grede navedeni su uz već postojećih linija topologije. Parametri mogu biti prilagođeni u pojedinim fazama (npr., postupno povećanje debljine grede) ili greda može se u potpunosti ukloniti u jednom koraku.

Sidra, geotekstil, geomreže

Program dozvoljuje uvođenje bilo koji broj sidara u analizu. Svako sidro je u potpunosti određeno svoji početni točki, konačni točki i ujačanosti. Sidra se na konačni točki automatski preslikavaju na postojeću mrežu konačnih elemenata, tako da se sidro može postaviti bilo gdje u tijelu. Kako bi se dodatno pojednostaviti unos, sidro početne točke može se postaviti na terenu ili na pojedinom veznom sklopu.

Preopterećenja

Program dozvoljuje neograničeni broj preopterećenja (trakasto, trapezno, linijsko opterećenje). Preopterećenje može djelovati na određenom veznom sklopom ili bilo gdje u tijelu. Kasnije može se postojeće preopterećenje mijenjati promjenom veličine ili u potpunosti ukloniti iz analize.

Voda

Voda može biti uvedeni u analizu na sljedeće načine:

 • Tablica podzemne vode je upisana kao kontinuirani vezni sklop iznad ili ispod terena.
 • Vrijednosti pornog tlaka (ili vrijednosti koeficijenta Ru) su pod uvjetom izolinija pornog tlaka. Prva izolinija uvijek se podudara s terena, druga može biti smještena bilo gdje u tijelu. Vrijednosti između pojedinih izolinija dobijemo preko linearne interpolacije.

Predstavljanje rezultata Program omogućuje vizualizaciju:

 • Skalarnu varijablu u obliku izopovršine ili izolinijama (npr. komponente napona i deformacija i njihove invarijante, pomaci)
 • deformirane I defeformirane konstrukcije
 • raspodjelu unutarnjih sila uzduž grede
 • deformacije vektora
 • sile u sidrima

Ili ukupne vrijednosti pojedinih varijabla ili njihovih promjena od faze do faze mogu se prikazati.

Analiza stabilnosti

U svakoj fazi izgradnje program može pokrenuti analizu stabilnosti kosina. Program postupno smanjuje osnovne parametre čvrstoće tla do neuspjeha. Kao rezultat toga, dobijemo faktor sigurnosti koji odgovara onom dobivenom klasičnim analizama.

Program podržava DXF uvoz i izvoz.

Program je razvijen u suradnji s timom stručnjaka iz {Građevinskog fakulteta u CTU-u Pragu}. Tehnički jamac projekta je doc. Ing. Michal Sejnoha, Ph.D.

Screenshot programa MKE

 

Preporučamo kupnju sljedećih programa zajedno s programom:

 1. Modul Tunel – Analiza tunela s Metodom Konačnih Elemenata
 2. Modul Protok Vode – Analiza stanja neprekidnog protoka vode u tjela

Želite saznati više o tom softveru?

Kontaktirajte nas