GEO5 Programi

Plitko temeljenje

Program Plitko temeljenje (Prije Proširenje temelja) se koristi za dizajn općenito opterećenog temelja. Izračunava vertikalne i horizontalne nosivosti, slijeganje i rotaciju temelja, a određuje potrebne uzdužne i poprečne sile armiranja (probijanje).

Glavne značajke

 • Analize se temelje na velikom broju teorija (EC2, PN, IS, Brinch-Hansen)
 • Različite teorije analize slijeganja (Janbu, Buisman, Meka tla, upotrebom indeksa kompresijskog koeficijenra, sekundarno slijeganje s obzirom na Lade)
 • Verifikacija analiza može se provesti primjenom EN 1997-1, LRFD ili klasičnim pristupom (granična stanja, faktor sigurnosti)
 • EN 1997 – mogučnost biranja parcijalnih faktora na temelju Nacionalnog dodatka
 • EN 1997 – mogučnost biranja svih projektnih pristupa, u skladu sa situacijom
 • Proračun armiranog betona prema EN 1992 (EC2), BS, PN, IS, ACI
 • Oblik temelja – centrični, ekscentričan, trakast, kružni,
 • Automatski dizajn temelja
 • Općenito slojevita tla
 • Ugrađena baza podataka za tla
 • Proizvoljan broj primjera opterećenja
 • Djelomični rezultati – excentrični od primjera opterećenja
 • Modeliranje vode
 • Modeliranje posteljice pijesak-šljunak
 • Analize temeljenja na dreniranom, nedrenirani ili kamenom podzemlju
 • Temelji s letvicom, zgažen ili kružan temelj
 • Kosi oblika zalivene kosine
 • Kose dno tla
 • Opći oblik dijagrama naprezanja ispod temelja zbog kombinacije savijanje i napetost / kompresija
 • Analiza slijeganja iskorištavava oedometrični modula kojeg određuje oedometrična krivulja  opterećenja

Želite saznati više o tom softveru?

Kontaktirajte nas