GEO5 Programi

Dizajn zagatne stijene

Program se koristi za projektiranje konstrukcija pilota. Pruža potrebne duljine pilota (za fiksne i ojačane), moment savijanja pilota, unutarnje sile i opterećenja sidra.

Glavne značajke

 • Analiza prema teoriji graničnih stanja i faktora sigurnosti
 • Općenito slojevita tla
 • Verifikacija analiza može se provesti primjenom EN 1997-1, LRFD ili klasičnim pristupom (granična stanja, faktor sigurnosti)
 • EN 1997 – mogučnost biranja parcijalnih faktora na temelju Nacionalnog dodatka
 • EN 1997 – mogučnost biranja svih projektnih pristupa, u skladu sa situacijom
 • Ugrađena baza podataka za tla
 • Proizvoljan broj preopterećenja koja primjenjuju na objektima (strip, trapezne, koncentrirana opterećenja)
 • Modeliranje vode ispred i iza konstrukcija, modeliranje arteških voda
 • Opći oblik terena iza konstrukcije
 • Efekti potresa (Mononobe-Okabe, Arrango)
 • Analiza tlaka zemlje efektivnih i totalnih parametara
 • Više stupnja razupora
 • Primjena navedenih sila i momenata
 • Analiza berme masivnog stupa za podgrađivanje
 • Verifikacija vanjske stabilnosti zida pomoću programa{Stabilnost kosina}

Preporučamo kupnju sljedećih programa zajedno s programom:

 • Stabilnost kosina – Kontrola vanjske stabilnosti konstrukcija
 • Provjera zagatne stijene – Analysis of pile sheeting (dependent pressures)

Želite saznati više o tom softveru?

Kontaktirajte nas