GEO5 Programi

Skupina pilota

Program koristi se za analizu skupine pilota (temeljne platforme s krutom poveznom pločom) s upotrebom metode konačnih elemenata (MKE) i analitičkih pristupa. I stoječi i viseći piloti mogu se smatrati u programu.

Glavne značajke

Analitička rješenja

 • Analiza vertikalne nosivosti skupine pilota kohezivnom tlom kao blok krute zemlje blok prema FHWA standardima
 • Analiza pilota u nenosivnim tlima (NAVFAC, Efektivni napon, CSN)
 • Smanjena nosivost skupine pilota (UFC 3-220-01A, La Barré, Seiler-Keeney)
 • Analiza slijeganja skupine pilota u kohezivnom tlom kao slijeganje u nadomestnom temeljenju
 • Analiza slijeganja skupine pilotau noenosivnim tlima prema Poulus, krivulja opterećenje-slijeganje

MKE – Analiza trodimenzionalniog djelovanja skupine pilota pomoću

 • Analiza rotacije i pomak kape krutog pilota
 • Zglob ili fiksan spoj pilota I krute ploče
 • Plivajući, piloti u mirovanju ili fiksni u temeljnom podzemlju
 • Plivajuči fiksni pilot u temeljnom tlom
 • Mogućnost uvesti nagnute pilota i opći oblik krutog pilota kapom
 • Automatski izračun krutosti uz pilot iz svojstava tla
 • Mogućnost uvesti normalne i vertikalne opruge uz pilot
 • Raspored deformacija i unutarnjih sila uz pilote
 • Dimenzioniranje armiranih pilota prema EN 1992 (EC2), BS, PN, IS, AS, ACI, GB, CSN, SNIP

Želite saznati više o tom softveru?

Kontaktirajte nas