GEO5 Programi

Šaht

Program koristi se za analizu zeljanih pritisaka na kružnom šahtu i određivanje unutarnjih sila na konstrukciji.

Glavne značajke

  • Omogućuje ekonomičniji dizajn osovine i tako smanjuje troškove
  • Izračun opterećenja na fleksibilni, pola kruti I kruti osovini
  • Prostorni tlak zemlje prema V.G. Berezantsev, Cheng&Hu
  • Korekcija opterećenja na osovini prema standarima DIN V 4034-1 ili СНиП II-94-80
  • Svakako preopterećenje oko osovine
  • Konstrukcija šahta prema Eurokodima
  • Interakcija između obloge šahta i tla
  • Smanjenje jedinstvenog opterećenja na profilu
  • određivanje unutarnjih sila po poligonalni metodi ( nelinearni model tla )

Želite saznati više o tom softveru?

Kontaktirajte nas