GEO5 Programi

Pilot

Program je osmišljen kako bi provjerili vertikalne nosivosti pilota, prema naprezanju i kompresiji, tako za slijeganje pilota ko za nosivost jednog pilota. Verifikacija analiza može se provesti primjenom EN 1997-1 standarda ili klasičnom pristupom (granična stanja, faktor sigurnosti).

Glavne značajke

 • Analiza vertikalne nosivosti
  • Tomlinson metoda
  • NAVFAC DM 7.2
  • Metoda efektivnih napona
 • Analize slijeganja
  • Linearna krivulja opterećenja (Poulos)
  • Nelinearna krivulja opterećenja (Masopust)
 • EN 1997 – mogučnost biranja parcijalnih faktora na temelju Nacionalnog dodatka
 • EN 1997 – mogučnost biranja svih projektnih pristupa, u skladu sa situacijom
 • EN 1997 – izraču za utjecaj pilotne tehnologije
 • Proračun krivulje opterećenja-slijeganje metodom konačnih elemenata s obzirom na deformacije tla
 • Razmatranje tehnologije utjecaja
 • Različite oblike poprecnih presjekov pilota (pravokutnik, I – poprečni presjek)
 • Mogućnost mijenjanja promjera kružnog pilota sa dubinom
 • Određivanje modula reakcije tla oko pilota u skladu sa Vesich, Mattlock i Rees, CSN ili unos s strane korisnika
 • Izlazni rezultati stanj opterećenja
 • Negativno površinsko trenje
 • Dizajn armiranih betonskih poprečnih presjeka prema EN 1992 (EC2), CSN, BS, PN, IS, AS, ACI

Želite saznati više o tom softveru?

Kontaktirajte nas