Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Increased Active Pressure

The increased active pressure is calculated using k coefficient.

The magnitude of the pressure is calculated by the formula:

where:

σr

-

pressure at rest

σa

-

active earth pressure

k

-

coefficient of increased active pressure

If the value of coefficient k=1, then the acting pressure is equal to the pressure at rest. If the value of coefficient k=0, then the acting pressure is equal to the active pressure.