Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Studentska licenca

Studentska licence je dostupna studentima građevinskih srednjih škola i sveučilištima Softver može se koristiti samo za akademijske svrhe.

Cijena

Fine pruži studentsku verziju za najmanje 20 EUR na godinu. Licenca je za periodu jedne godine. HW ključ može se produljiti kada je student dobije potvrdu škole ili mentora - na početku sljedeće školske godine (HW ključ je tada konfiguriran na daljinu).

Softver ke samo za individualni studij ili za školski projekt. Studentska verzija sastoji se od svih programa Geo 5. Fine potpora je uključena.

Kakva je razlika između Studentske licence i Profesionalne licence?

  • VSvi ispisi (output-ispisi) označeni su s " Studentska licenca - Softver se može koristiti samo za osobne svrhe" tekstom.
  • RTF export nije dostupan.