Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

GEO5

Skupina pilota

Program koristi se za analizu skupine pilota (temeljne platforme s krutom poveznom pločom) s upotrebom metode konačnih elemenata (MKE) i analitičkih pristupa. I stoječi i viseći piloti mogu se smatrati u programu.

Cijena programa: 700 €

Pokušajte softver GEO5.
Bezplatno i bez ograničenja analiza.

Glavne značajke

Analitička rješenja

 • Analiza vertikalne nosivosti skupine pilota kohezivnom tlom kao blok krute zemlje blok prema FHWA standardima
 • Analiza pilota u nenosivnim tlima (NAVFAC, Efektivni napon, CSN)
 • Smanjena nosivost skupine pilota (UFC 3-220-01A, La Barré, Seiler-Keeney)
 • Analiza slijeganja skupine pilota u kohezivnom tlom kao slijeganje u nadomestnom temeljenju
 • Analiza slijeganja skupine pilotau noenosivnim tlima prema Poulus, krivulja opterećenje-slijeganje

MKE – Analiza trodimenzionalniog djelovanja skupine pilota pomoću

 • Analiza rotacije i  pomak kape krutog pilota
 • Zglob ili fiksan spoj pilota I krute ploče
 • Plivajući, piloti u mirovanju ili fiksni u temeljnom podzemlju
 • Plivajuči fiksni pilot u temeljnom tlom
 • Mogućnost uvesti nagnute pilota i opći oblik krutog pilota kapom
 • Automatski izračun krutosti uz pilot iz svojstava tla
 • Mogućnost uvesti normalne i vertikalne opruge uz pilot
 • Raspored deformacija i unutarnjih sila uz pilote
 • Dimenzioniranje armiranih pilota prema EN 1992 (EC2), BS, PN, IS, AS, ACI, GB, CSN, SNIP

More Features

Materiali za obuku

Programs Linked Together

The program allows to transfer some data for additional verification to the following programs:

 • Pile – Analysis of bearing capacity of single pile
 • Micropile - Analysis of bearing capacity of micropile

More information about links between GEO5 programs.

Primjer programa "Skupina pilota" izlazni izvještaj

GEO5 Skupina pilota - Primjer izlaznog dokumenta

Glavne prednosti GEO5 izvještaja

 • Prilagođavanje izvještaja strukture koristeći »tree menu«
 • Profil firme s logotipom u glavi izvještaja
 • Lako dodavanje raznih slika
 • Korisnik može uređivati slike
 • Slika su promijenjene, kada su promijenjeni ulazni podaci

Daljnje informacije o izlazni izvještaj.

Pokušajte softver GEO5.
Bezplatno i bez ograničenja analiza.

Softver ne radi na mobilnih aparatima. Možemo vam poslati link za download na vaš email.

Želite saznati više o tom softveru?

Dobite odmah izračune cijena u naši trgovini ili nas kontaktirajte.